Το πρώτο συλλεκτικό νόμισμα στην Ελλάδα με χρήση χρώματος